O mně

O mně

ELIŠKA NOVÁKOVÁ, M.A.

Psycholožka a terapeutkaomne

Vzdělání:

 • La Salle Philadelphia – Klinická a poradenská psychologie
  Titul Master of Arts – akreditováno Masarykovou univerzitou v Brně

 

Výcviky, kurzy, osvědčení:

 • HERMÉS SOLUTIONS TRAINING – strategické a systemické kooperační a komunikační přístupy v psychoterapii a hypnoterapii aneb od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům
 • Postabortivní syndrom v psychoterapii, Mgr. Jana Kučerová, Hnutí pro život
 • Kurz skupinové krizové inervence se zaměřením na děti, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD
 • Školení v několika metodách psychologické diagnostiky (MMPI, PSSI, kresby…), Testcentrum Hogrefe
 • Kurz transakční analýzy včetně lektorského kurzu, PČR, MVČR
 • Systemická supervize a koučování, HERMÉS Group Praha
 •  Systemická práce s rodinou, HERMÉS Group Praha
 • Systemická práce s dětmi, HERMÉS Group Praha

Praxe:

 • OSVČ
 • MVČR, Psycholog
 • HERMÉS Group Praha, pod vedením MUDr. Františka Matušky
 • Fokus, Dům u Libuše, centrum denních aktivit, realizující volnočasové a nácvikové programy pro dospělé lidi s duševním onemocněním
 • Psychiatrické Centrum Praha (dnes Národní ústav duševního zdraví), pod vedením doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D

„Věřím, že síla mezilidských vztahů je klíčem k budování a posilování důvěry a vnitřní stability člověka. Proto pracuji na bázi vzájemného respektu, poznání a pozorumění. V rámci svého oboru se soustavně vzdělávám a pravidelně absolvuji supervizi.“