Jak pracuji

Jak pracuji

Jak pracuji

V průběhu života se dostáváme do různých situací, které mohou být pro člověka velmi obtížné nebo jejich řešení náročné. Ne vždy však musíte být na jejich zvládání sami. Psychologické poradenství, terapie nebo proces osobního rozvoje, jsou způsoby, které Vám do značné míry pomohou tyto situace překonat. V průběhu naší spolupráce budete mít možnost lépe porozumět sami sobě, budeme se zabývat rozvojem Vašich schopností nebo například posilováním mezilidských vztahů. Samotné odhodlání navštívit odbornou pomoc a svěřit se se svým trápením vyžaduje velkou dávku odvahy, která, jak věřím, bude odměněna úspěšným řešením situace, která Vás trápí.


“Na systemickém přístupu je nejkrásnější to, že něco jako “systemický přístup” neexistuje”

Tzv. Systemický přístup, kterého v konzultacích využívám, vychází z několika opěrných bodů. Na klienta je nahlíženo jako na jedinečnou osobnost, kdy jen on sám je schopen úplného porozumění sebe sama. Nikdo další není schopen nahlédnout do jeho nitra tak dobře, jako on, a proto je to právě klient, kdo je ve vztahu „klient-poradce“ tím největším odborníkem. Má přístup k nejvíce informacím o sobě samém; co potřebuje, co dokáže či dokázal, a co je třeba změnit, aby byl v životě šťastný. Má nejvíc informací, vidí nejvíce souvislostí, rozhoduje, koná. Protože je klient největším expertem, jen on může dělat rozhodnutí sám za sebe. Systemický přístup mu umožní najít své silné stránky a zaměřit se na způsob, jak zvládat situace. Cílem je, aby klient na své problémy nahlédl i z jiných úhlů a aby je lépe pochopil tak, aby si s nimi byl schopný v budoucnosti poradit sám. Jedná se o přístup nahlížení na problém z různých úhlů v rámci systému, což vede k lepšímu pochopení situace a vytvoření vodítek, jak problémovou situaci zvládnout.


Využití hypnózy v terapii

Přidanou hodnotou, kterou Vám mohu v rámci terapie nabídnout je zapojení zdrojů nevědomé mysli a  využití kouzla hypnotického stavu.

V hypnoterapii používáme schopnosti člověka učit se nové věci ve změněném stavu vědomí, které nazýváme hypnózou, tranzem, nebo třeba jen relaxací. Ale i v tomto případě je použití hypnozy zasazeno do širšího rámce systemického uvažování. Protože se jedná o zkušenost, které se člověk teprve učí, může několik sezení trvat, než se klient naučí do transu vstupovat, ale není třeba se ničeho obávat. Klient je stále tím, kdo má proces pod kontrolou. 

S využitím hypnotického transu jsme schopni dále rozvíjet neobvyklé způsoby vnímání  a prožívání věcí, jednoduše je bude klient schopen nahlednout na své problémy v jiném světle. Zlepšení klientovy situace v tomto případě ani nemusí být vázáno na odhalení citlivých nebo bolestivých informací. A tak ve změněném stavu mysli povzbuzujeme nevědomé procesy přímou nebo nepřímou formou a podporujeme hledání a rozvoj nevědomých zdrojů. Přidáním těchto zdrojů do procesu jsme schopni urychlit nebo zlepšit proces hojení. Hypnóza se osvědčila jako účinná metoda terpaie v případě extenzivních obav, fóbií a úzkostí, poruch spánku, deprese, snižování stresu, tlumení bolesti a překonávání nežádoucích návyků, jako je kouření.

red


Podmínky spolupráce:

• Během první konzultace bude klient seznámen s Informovaným souhlasem klienta (- odkazem na pdf dokument ke stažení), dokumentem stanovujícím průběh spolupráce a práva a povinnosti obou zúčastněných stran, klienta a poradce. (ke stažení ZDE )
• Domluva dalších termínů konzultací probíhá na konci každého sezení či následně telefonicky nebo e-mailem.
• Pokud klient potřebuje dohodnutý termín změnit nebo zrušit, je nutné to oznámit minimálně 24 hodin před objednanou konzultací telefonicky, SMS nebo e-mailem, v opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení.
• Platba je možná v hotovosti na konci každého sezení nebo předem převodem na účet.